OxyNet, s.r.o.
Zákaznícka linka 031 2 300 400     Poruchova linka - len internet 02 3300 4111
Môj OxyNet
Meno:
Heslo:
   Spájame svet už 13 rokov
POZOR - ZMENA KONTAKTOV

OxyNet Info / objednavky / faktury(oxynet) / alarmy-kamery / siete / predaj,servis PC 031 2 300 400

INTERNET (len internet, nie ostatne sluzby) - Hotline / Nahlasovanie poruch 02 3300 4000 / 02 3300 4111


Oznamenie o zmene poskytovatela elektronickych sluzieb (internetu)


DOKUMENTY, NÁVODY


AKTUÁLNE DOKUMENTY

Všeobecné podmienky platné od 25.5.2018 (GDPR+dodatokEU)
Všeobecné podmienky siete OxyNet, s.r.o.

Technická špecifikácia ponúkaných rozhraní VTS
Sieť OxyNet, s.r.o. verzia 1.2

Aktualna tarifa siete
Tarifa platna od 1.1.2018

Poskytnutie informácií na základe povinností ustanovených
v čl. 4 ods. 1 až 2 nariadenia EP a Rady (EU) 2015/2120 (od 1.5.2016)

Informácie sú súčasťou každej zmluvy

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách
Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách

Usmernenie orgánu BEREC pre impl. prav. európskej neutrality siete nár. reg.
Usmernenie orgánu BEREC pre impl. prav. európskej neutrality siete nár. reg.


ŽIADOSTI, NÁVODY

Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa
Žiadosť o zmenu v osobe užívateľa

Žiadosť o zrušenie poskytovaných služieb
Žiadosť o zrušenie poskytovaných služieb


STARÉ DOKUMENTY

Všeobecné podmienky platné od 1.4.2017
Všeobecné podmienky siete OxyNet, s.r.o.

Všeobecné podmienky platné od 1.9.2015
+ dodatok na základe nariadenia EP a rady EU 2015/2120 (od 1.5.2016)

Všeobecné podmienky siete OxyNet, s.r.o.

Všeobecné podmienky platné od 1.9.2015
Všeobecné podmienky siete OxyNet, s.r.o.

Všeobecné podmienky platné od 1.1.2012 do 31.8.2015
Všeobecné podmienky siete IKSNet, s.r.o.

Technická špecifikácia ponúkaných rozhraní VTS platná do 31.8.2015
Sieť IKSNet, s.r.o. verzia 1.1

Technická špecifikácia ponúkaných rozhraní VTS
Sieť IKSNet, s.r.o. verzia 1.0

Všeobecné podmienky platné od 1.3.2009 do 1.1.2012
Všeobecné podmienky siete IKSNet, s.r.o.

Všeobecné podmienky platné od 27.7.2007 do 28.2.2009
Všeobecné podmienky siete IKSNet

Všeobecné podmienky do 27.7.2007
Všeobecné podmienky siete IKSNet

COPYRIGHT OxyNet, © 2017